ZZP Hypotheek

ZZP Hypotheek: hoeveel kan u lenen?

Hypotheekverstrekkers zijn kritisch op het verstrekken van financieringen aan Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). In de meeste gevallen moet u als ZZP een boekhouding met minimaal drie jaar cijfers overleggen om in aanmerking te komen voor een hypotheek. De cijfers moeten goed zijn want anders is de hoogte van de maximale hypotheek ontoereikend voor de aankoop van een huis.

Berekening van een ZZP hypotheek

Bij de berekening van een ZZP hypotheek gaat de bank uit van de nettowinst (omzet minus kosten) over de afgelopen drie jaren van uw werkzaamheden als ZZP. Op basis van deze cijfers wordt uw ZZP-inkomen bepaald, waarbij voor hypotheken met NHG de nettowinst van het laatste jaar als maximum geldt. Dit bedrag wordt gebruikt als norm voor het berekenen van uw ZZP hypotheek.

Bij een ZZP hypotheek zonder NHG geldt dat indien er nog geen drie jaaroverzichten zijn maar er wel een onderbouwde prognose kan worden overlegd, de aanvraag ook in behandeling wordt genomen.
Wanneer de financier een goede indruk heeft van de mogelijkheden en de kans van slagen als zzp’er, dan kan de financier besluiten om mee te denken met de hypotheekwensen, ook al ben je nog geen drie jaar zelfstandig ondernemer.

Hoe bepaalt de bank jouw zzp inkomen?

Zoals eerder aangegeven berekenen de banken over het algemeen een inkomen over het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Hiervoor nemen ze de nettowinst van jouw onderneming als basis. Daarbij telt het eerste jaar 1 x, het tweede jaar 2 x en het derde jaar 3 x mee. Het totaal wordt daarna door 6 gedeeld en je hebt de basis van het inkomen waarmee de bank gemiddeld genomen de hoogte van de hypotheek berekent*.

Rekenvoorbeeld:

Jaarcijfers 2010 = nettowinst € 40.000,-- x 1 =            €   40.000,--
Jaarcijfers 2011 = nettowinst € 45.000,-- x 2 =            €   90.000,--
Jaarcijfers 2012 = nettowinst € 50.000,-- x 3 =            € 150.000,--

Inkomen voor berekening = € 280.000 delen door 6 =   €  46.666,--

Nationale hypotheekgarantie?

Voor het bepalen van een zzp-inkomen voor een aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gelden andere regels. De adviseur van de bank zal uitgaan van het inkomen dat uit de laatste 3 inkomstenbelastingaangiften is berekend. Bij deze berekening geldt de regel dat elk jaar maar 1 x meetelt en het laatste jaar leidend is. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor zzp'ers die geen jaarcijfers kunnen tonen van minimaal 3 jaren.

ZZP hypotheek en andere inkomsten- en vermogensaspecten

U doet er als ZZP-er verstandig aan om niet alleen naar uw hypotheek te kijken maar ook naar andere inkomstenvraagstukken en vermogensaspecten. U hebt te maken met variabele inkomsten, het is daarom verstandig om reserves aan te leggen voor minder goede tijden. Ook bouwt u niet standaard pensioen op en moet u zelf maatregelen treffen als u zich wilt verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en eventueel werkeloosheid.

Dit zijn aspecten die net zo belangrijk zijn als uw ZZP hypotheek. Financiers en banken houden hier echter geen rekening mee, die kijken vooral naar het netto resultaat. Daarom is het belangrijk om deskundig en verantwoord advies in te winnen. Over uw hypotheek, maar ook over andere zaken waarmee u als ZZP rekening moet houden. Een afspraak maken met een gecertificeerd financieel planner met een keurmerk is dan de juiste keuze.

 **Aan berekeningen en adviezen in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend, het zijn indicatieve percentages die per bank verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. De bedragen waar een bank mee rekent worden eerst nog gecorrigeerd voordat ze mee kunnen worden genomen in ee definitieve berekening.